‘Als ik de onderwijswoordvoerders zo hoor denk ik dat de aanbevelingen die wij met het Zes-puntenplan hebben gedaan, succesvol kunnen zijn. Als wij voorzichtige conclusies mogen trekken, dan kan het zomaar zijn dat we in een nieuwe kabinetsperiode een basisvoorziening voor 16 uur per week krijgen, meer brede brugklassen, minder prestatieafspraken, een nieuwe impuls voor een leven lang leren en meer aandacht voor de professionalisering van docenten.’ Dat zei Paul Rosenmöller, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs, aan het slot van het verkiezingsdebat dat de Stichting op 6 februari organiseerde.

Lees meer…