Met de impuls ‘Meer Muziek in de klas’ wil de minister het muziekonderwijs in de basisschool blijvend verbeteren.

De VLS wil:

  • deze impuls krachtig ondersteunen,
  • deze inzet vooral op de werkvloer richten,
  • kwaliteit en duurzaamheid van muziekonderwijs borgen,
  • haar professionele leden laten samenwerken en ondernemen om hier gestalte aan te geven,
  • deze professionals op de werkvloer ondersteunen, begeleiden en stimuleren.

De VLS ontwikkelt daarom, in samenwerking met de conservatoria (opleiding docent muziek) en de Music+ Academy, een nascholingsprogramma  voor docenten muziek (schoolmuziek) die:

  • werkzaam (willen) zijn in het primair onderwijs,
  • die willen leren goed muziekonderwijs blijvend op de kaart te zetten,
  • die zich willen ontwikkelen als coach om leraren(teams) te kunnen begeleiden.

De VLS zoekt alumni van docent muziek opleidingen die (willen) werken in het PO om hen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op dat gebied. Ben je zo’n alumnus? Meld je nu aan.

Ken je iemand die wij zoeken? Aarzel niet en stuur deze oproep aan hem/haar door!

Meer muziek in de klas PO