Het is vijf voor twaalf! In ons manifest ‘Primair onderwijs verdient meer’ roepen we de politiek op om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang. Voor goed onderwijs zijn voldoende, goede leraren een vereiste.

PETITIE
Helpt u mee te laten zien, via het tekenen van de petitie van PO-front, dat er massale steun is voor onze oproep? Deze petitie kan door iedereen binnen én buiten het onderwijs ondertekend worden.

Prikactie en aanbieden petitie op 27 juni:

  • Om onze boodschap kracht bij te zetten, organiseren leraren een prikactie: de basisschoolleerkrachten openen die ochtend de deuren van de scholen in Nederland een uur later dan normaal.
  • De petitie bieden we aan ’s middags 27 juni aan de politiek in Den Haag. Wij roepen alle scholen op om een leraar en een ouder af te vaardigen en nodigen schoolleiders en bestuurders uit die middag ook naar Den Haag komen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onze website.

Aanmelden

Meer informatie is te vinden op de website van het PO-front. De FvOv is één van de organisaties van het PO-front dat we vormen samen met: PO in Actie, AOb, CNVO, AVS en PO-Raad.