Het was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties. Anderhalf jaar hadden we een gezamenlijke focus op een eerlijk salaris voor leraren en middelen voor werkdruk. Er is veel bereikt. We zullen elkaar blijven vinden op de claim. Een aantal partijen zal zich daarnaast in de komende tijd ook op andere onderwerpen richten. Op het moment dat het nodig is, weten we elkaar altijd snel weer te vinden.

Leerkrachten in het PO
De claim van het PO-Front was heel helder: minder werkdruk en een eerlijk salaris voor leerkrachten! Een korte en krachtige boodschap die zijn uitwerking niet heeft gemist. De middelen voor werkdruk zijn nu al deels beschikbaar gesteld en komen in 2021 volledig beschikbaar en we hebben ook op het dichten van de salariskloof met het VO voor de leraren een flinke stap gezet. In de komende maanden zal dat in de ‘loonzakjes’ van de leerkrachten ook duidelijk voelbaar zijn. Maar we zijn er nog niet en we zullen pas tevreden zijn wanneer de kloof met het VO volledig is gedicht.

En de ondersteuners en begeleiders?
Voor de ondersteuners in het PO was er wel een salarisverhoging maar zij deelden niet mee in de extra middelen die er voor een verbetering van de salarissen beschikbaar zijn gesteld (270 miljoen). Door de herziening van de functies van de leerkrachten is er sprake van een onevenwichtigheid in het functiebouwwerk in de scholen. In de komende tijd zal er naast de claim die er nog steeds voor de leerkrachten ligt ook aandacht moeten worden besteed aan de OOP-functies. Voor Jilles Veenstra (voorzitter FvOv) is het duidelijk: ‘Er zal in de volgende ronde ook extra aandacht en geld moeten worden besteed aan een eerlijk salaris voor de onderwijsondersteuners en begeleiders. Dat betekent dat voor ons de claim die we al hadden voor leerkrachten verbreed moet worden naar deze functionarissen. Ook zij verdienen functies en een salariëring die passen bij het belangrijke werk dat zij in de scholen verrichten!’

Hoe nu verder?
We zullen in de komende tijd overleggen met de ondersteuners en begeleiders verenigd in de LBBO en de NVLF (beiden ook aangesloten bij de FvOv) over een herziening van de functies zoals die nu voor hen gelden. Zo gauw we daarover duidelijkheid hebben zullen we een nieuwe claim formuleren en daar een actietraject voor uitstippelen. Wordt dus zeker vervolgd!