De FvOv vindt dat ook onderwijsondersteuners, die dagelijks een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, de kans moeten krijgen hun vakkennis te verbreden of zich verder te specialiseren. Zij zouden daarvoor in de gelegenheid gesteld moeten worden via een ‘instructeursbeurs’. Minister Bussemaker sprak eerder over een onderzoek daartoe. Zij ontving onlangs deze brief van de FvOv. Met het verzoek deze beurs niet enkel te beperken tot het MBO maar deze te verbreden naar de sectoren PO en VO én naar onderwijsassistenten en onderwijsbegeleiders.