Op 10 juni jl. hebben FNV, CNV en MHP een pensioenakkoord gesloten. De onderhandelaars hebben het akkoord uitgelegd in Pensioenakkoord.pdf (zie de link onderaan). De VLS is bij dit akkoord betrokken, omdat de VLS onderdeel is van de CMHF en de CMHF is vervolgens weer onderdeel van de MHP. De MHP legt dit akkoord nu voor aan haar leden en dus ook aan de VLS-leden.

De VLS heeft een stem binnen de CMHF en kan daar voor of tegen dit pensioenakkoord stemmen. Het standpunt van de VLS hangt af van u. U mailt naar bureau@vls-cmhf.nl of u voor of tegen dit akkoord bent.

Op 18 juli a.s. moet de VLS bij de CMHF haar standpunt bekendmaken. U hebt dus tot en met zaterdag 16 juli a.s. de tijd om te stemmen door te mailen naar bureau@vls-cmhf.nl met de mededeling ‘Ik stem voor het pensioenakkoord.’ of ‘Ik stem tegen het pensioenakkoord.’

Op zondag 17 juli a.s. worden de stemmen geteld en daardoor wordt het VLS-standpunt bepaald. Dat standpunt wordt overgenomen in onze stemming bij de CMHF.

Brief 3 vakcentrales over Pensioenakkoord