De peiling die half juni onder de leden van de verenigingen in de FvOv is gehouden over het onderhandelaarsakkoord heeft een flinke respons opgeleverd. Vanuit de verschillende verenigingen was het beeld gelijk, bijna 90% van de reacties was positief. De FvOv heeft dus met overtuiging ingestemd binnen de CMHF.

Het kabinet is aan de slag, het wetsvoorstel voor aanpassing van de AOW ligt er al. Voordat de stuurgroep met resultaten komt zal er nog wel wat tijd overheen gaan. De stuurgroep heeft een complexe opdracht om alle vastgestelde doelen van het nieuwe pensioensysteem een plek te geven en daarin het vertrouwen van alle betrokken partijen te behouden. Vanuit de VCP is duidelijk dat de vertegenwoordigers zich daarin zeer kritisch zullen opstellen: het resultaat moet voor alle deelnemers goed zijn ten opzichte van het huidige systeem.