PENSIOEN INFORMATIE AVOND
voor 50-plussers (en jongere geïnteresseerden)

Bent u lid van een van de verenigingen van de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP?
En 50-plusser (of jongere geïnteresseerde)? Dan opgelet!

Pensioenenland is in beweging.
Weet u eigenlijk hoe het zit met uw toekomstige financiële situatie?
Bestudeert u regelmatig uw pensioenoverzicht?
Is dat u duidelijk? Of heeft u nog er nog vragen over?

Kom voor informatie over het ABP-pensioen naar onze cursus op:
woensdag 14 september 2011!
De volgende onderwerpen komen aan de orde, deels ingevuld op basis van de actualiteit:
Het pensioenakkoord
Wat houdt dat voor u in wanneer u van ná 1949 bent?
Een toelichting op uw overzicht.
Uw vragen
Aanmelden via info@federatie-onderwijsbonden.nl
onder vermelding van
naam-adres-postcode-woonplaats-vakvereniging-geboortedatum (lidmaatschapnummer?)

De bijeenkomst is gratis en alleen toegankelijk voor leden.
De cursus vindt van 18.00 tot 20.00 uur plaats in:
Hogeschool Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 – 2927700