Door de groeiende toestroom aan vluchtelingenkinderen neemt de vraag naar onderwijs, zoals voor vluchtelingenklassen, toe. Hiervoor zijn extra en gespecialiseerde leraren nodig die schoolbesturen niet altijd voorhanden hebben. Is de komst van een pool met daarin de juiste leraren hiervoor een goede oplossing? Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt schoolbestuurders en schoolleiders uit om antwoord op die vraag te vinden. Doe mee aan de enquête!

Lerarenpool vluchtelingenklas
De enquête moet duidelijk maken of scholen heil zien in een pool met tijdelijk beschikbare gekwalificeerde leraren. Bijvoorbeeld met leraren die Nederlands als Tweede Taal geven of dat hebben gedaan. Of met leraren die gespecialiseerd zijn in kinderen met trauma’s. Ook is er een vraag of schoolbesturen eigen extra gekwalificeerde leerkrachten zelf willen detacheren naar andere scholen.

Invullen tot 19 februari
Doe mee aan de enquête en laat weten waar u behoefte aan heeft. Invullen kan in vijf minuten en tot 19 februari. De respons wordt anoniem verwerkt.