Met belangstelling hebben de vakgerichte verenigingen, verenigd in FvOv en Platform VVVO, kennis genomen van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032.

platform VVVOFvOv en Platform VVVO stuurden gezamenlijk deze brief aan staatsecretaris Dekker met het verzoek om de vakverenigingen een substantiële rol toe te kennen in de ontwerpfase van het nieuwe curriculum. We hebben als vakverenigingen vakkennis, praktijkervaring én achterban te bieden voor belangrijke bijdrages in de vervolgfase!