Sociale partners in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) hervatten het in het voorjaar opgeschorte overleg over een nieuwe cao-PO. Lang is gewacht op positief nieuws voor de sector vanuit een nieuw kabinet, maar een nieuw kabinet raakt steeds verder uit beeld. Daarom hebben de sociale partners in gezamenlijkheid besloten in ieder geval te overleggen over de voor dit jaar beschikbare middelen. Sociale partners hebben over de herstart de volgende gezamenlijke verklaring opgesteld:

De sociale partners in het primair onderwijs gaan om tafel om te kijken wat zij op dit moment kunnen doen voor de sector.

Vakbonden en PO-Raad hadden graag met extra structureel geld van een nieuw kabinet de noodzakelijke stappen willen zetten om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Nu er niet direct zicht is op een nieuw kabinet gaan de partijen in overleg over mogelijkheden om tot een cao te komen ook al weten we nu al dat dit niet genoeg zal zijn voor de werknemers in het primair onderwijs zonder extra structureel geld uit Den Haag.

Vakbonden en PO-Raad hebben in februari inzetbrieven gewisseld om voor 2021 tot een aantrekkelijke cao te komen in het primair onderwijs. In maart hebben sociale partners met elkaar een manifest opgesteld richting verkiezingen en formatie: structurele investeringen zijn noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs blijvend te verbeteren en het oplossen van het leraren- en het schoolleiderstekort.

Het manifest van sociale partners voor het dichten van de loonkloof staat nog steeds. Het tekort aan leraren en directeuren loopt verder op en dit kunnen de partijen niet enkel oplossen aan de cao-tafel. Toch gaan ze kijken welke kleinere stappen nu wel mogelijk zijn. Uiteraard houden de partijen iedereen hiervan op de hoogte.

“We hadden uiteraard liever gezien dat we nu echt grote stappen vooruit zouden kunnen hebben zetten,” aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra, “maar nu rest ons niet anders dan roeien met de riemen die we hebben. Ik ga ervan uit dat het manifest vanuit het PO nog goed tussen de oren van de politieke partijen zit.”