Op woensdag 4 november hebben werkgevers en werknemers in het mbo overleg gevoerd over de te sluiten CAO MBO.

Tijdens dit overleg is door partijen gezamenlijk geconstateerd dat de onduidelijkheid met betrekking tot de hoogte van de pensioenpremie voor 2016 het voeren van inhoudelijk overleg op dit moment belemmert. Om deze reden hebben cao-partijen afgesproken het overleg op 9 december 2015 te hervatten.

Partijen gaan ervan uit dat er op dat moment helderheid bestaat over de door het ABP vastgestelde hoogte van de pensioenpremie voor 2016. Tevens verwachten partijen op dat moment een reactie van het kabinet te hebben ontvangen op de gezamenlijke brief die medio oktober is verzonden door zowel werkgevers- als werknemersverenigingen in het onderwijs met als boodschap dat een eventuele verhoging van de pensioenpremie volledig gecompenseerd wordt door het kabinet.