De onderwijsbonden FvOv, AOb, FNV-overheid en CNV-onderwijs hebben in de afgelopen maanden diverse keren met de VO-raad gesproken over een nieuwe cao-vo 2015-2016. Op dinsdag 7 april heeft het laatste overleg plaatsgevonden, in dit overleg is geconstateerd dat de standpunten van de partijen op dit moment te ver uit elkaar liggen om tot een akkoord te komen.

Vanaf het begin van de onderhandelingen was duidelijk dat de loonontwikkeling in samenhang met het doorgeven van de vrijval van pensioenpremies aan het personeel een heet hangijzer zou worden.

De VO-raad gaf aan dat er nauwelijks loonruimte is en dat zij ondanks de vrijval van de pensioenpremies per 1 januari 2015 niet meer konden bieden dan 0,2%. Lees meer…