Wilt u uw portfolio van Registerleraar behouden? Dan kunt u deze zelf overzetten door u aan te melden. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om uw portfoliogegevens uit het vrijwillige register over te zetten.

Daarvoor zijn de reglementen van Registerleraar aangepast en zijn drie aspecten geborgd.

  1. Tijdige en uitgebreide communicatie over het meeneemrecht en de sluiting van het vrijwillige register;
  2. Het mogen kopiëren van de portfoliogegevens;
  3. Het vaststellen van een termijn waarna de gegevens in het vrijwillige register worden verwijderd.

Tot 1 augustus 2019 gelden bovenstaande aspecten. Na 1 augustus 2019 zijn de gegevens in Registerleraar niet meer beschikbaar en aanwezig, u kunt ze dan niet meer opvragen, inzien of overzetten.
Wanneer u zich aanmeldt op mijn.lerarenportfolio.nl kunt u uw portfolio overzetten.

(Bron Ministerie van OCW: Bij de overgang van Registerleraar naar het portfolio is meeneemrecht opgesteld)