Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de vakcentrales hebben op donderdag 15 maart 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO OMO: met afspraken over werkzekerheid, mobiliteit, experimenteerruimte, professionalisering en loopbaanmogelijkheden OOP. De CAO OMO gaat in per 1 april 2018 en loopt tot 1 januari 2019.

Er zijn afspraken gemaakt over toekomstbestendige regelingen gericht op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Zo is er afgesproken ruimte te geven aan experimenten voor ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden op maat, passend bij de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie van het onderwijs op verschillende scholen.

Niet langer is het scholingsbudget afhankelijk van de betrekkingsomvang. Werknemers met een betrekkingsomvang vanaf 0,4 fte kunnen jaarlijks een bedrag van € 600,00 besteden aan professionaliseringsactiviteiten naar keuze. Voor werknemers met een betrekkingsomvang tot 0,4 fte wordt dit budget naar rato toegekend.

Lees meer…