Algemeen bestuur

Erik Bogers
voorzitter, algemene coördinatie, portefeuillehouder voortgezet onderwijs
erikbogers@vls-cmhf.nl

Maarten Willms
vice-voorzitter, innovatie VLS
maartenwillms@vls-cmhf.nl

Remko Littooij
penningmeester, portefeuillehouder arbeidsvoorwaarden, lid commissie arbeidsvoorwaarden
remkolittooij@vls-cmhf.nl

Allerd van den Bremen
secretaris, portefeuillehouder ZZP-aangelegenheden, media
allerdvandenbremen@vls-cmhf.nl

Reyer Poeg
portefeuillehouder HBO
reyerploeg@vls-cmhf.nl

Benno Spieker
portefeuillehouder primair onderwijs, pabo
bennospieker@vls-cmhf.nl

Bestuursmedewerkers

Clara Legêne
webbeheer

Bureau VLS

Ineke Kitslaar
Baarzenstraat 19A
5262 GD Vught
info@vls-cmhf.nl

Het bureau van de VLS is telefonisch bereikbaar via 06-10827616.