Een integrale curriculumherziening is niet controversieel!

De vakverenigingen VLS voor muziek en VONKC voor kunst en cultuur in het onderwijs vragen de Tweede Kamer de curriculumherziening niet controversieel te verklaren.
Nu kiezen voor uitstel of een gefaseerde aanpak, waarbij de gehele herziening pas over tien jaar is voltooid, wordt – gezien de recente onderwijsgeschiedenis – een drama voor het onderwijs.

Wij stuurden deze brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

VONKC en VLS hopen dat de Tweede Kamer met veel zorgvuldigheid tot een beslissing komt en onze oproep zal ondersteunen via de stemming aanstaande dinsdag 20 april.