Per 1 januari 2012 is er bij het College van Examens (CvE) in de vaksectie Muziek VMBO, HAVO en VWO een vacature die op voordracht van de VLS vervuld kan worden.

Taak
– meewerken aan de constructie-opdracht aan het Cito voor de examens muziek VMBO, HAVO en VWO; – vaststellen van de door het Cito vervaardigde examens; – adviseren over de normering van deze examens.

Functie-eisen
– heeft ervaring met en geeft les aan eindexamen VMBO en HAVO of VMBO en VWO; – deskundigheid op het gebied van examens en toetsing strekt tot aanbeveling;

Honorering
– voor het schooljaar 2011/2012 is de omvang van deze taak circa 144 uren op jaarbasis. Gebruikelijk is dan dat u voor dit aantal uren door uw school wordt gedetacheerd bij het CvE.

De kerntaken van de vaksecties van het CvE zijn de beschrijving van de examenstof, het vaststellen van examenopgaven en het normeren van de examens. Nadere inlichtingen over de vaksectie Muziek kunt u inwinnen bij de clustermanager van de vaksectie Muziek mevrouw Freya Martin, (030) 2840715. Nadere inlichtingen over de aanstelling bij het CvE kunt u inwinnen bij mevrouw Els Riep, (030) 2840705.

U kunt uw sollicitatie richten aan de heer Erik Bogers. Mailadres: erikbogers@vls-cmhf.nl. Uw sollicitatie dient uiterlijk 21 november 2011 in ons bezit te zijn.