Impressie Nederlands-Vlaamse expertmeeting taal- en muziekonderwijs

Het denken over vakintegratie is actueel in onderwijsland. Vakintegratie is een van de uitgangspunten bij de herziening van het curriculum (curriculum.nu) en staat als onderwerp de laatste tijd centraal in allerlei publicaties en tijdens studiedagen. Bovenal wordt het op de werkvloer gezien als kans om leerstof voor leerlingen meer betekenisvol aan te bieden en om het gevoel van werkdruk in het primair onderwijs te verminderen.

Op dinsdag 12 februari 2019 vond in Utrecht een bijeenkomst plaats met experts in taal- en muziekonderwijs. In deze bijeenkomst, georganiseerd door de Taalunie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), werd met elkaar de samenhang tussen taal en muziek in het funderend onderwijs (PO en VO) verkend. Vanuit het bestuur van de VLS namen Reyer Ploeg en Benno Spieker deel aan deze bijeenkomst.

Na een introductie door beide organisatoren werd het onderwerp vanuit muziekonderwijs ingeleid door dr. Michel Hogenes (muziekpedagoog) en vanuit taalonderwijs door Itie van den Berg (onderwijsadviseur). Beide sprekers gaven hun visie op hoe samenhang tussen muziek en taal eruit zou kunnen zien. Daarbij was het vertrekpunt voor Michel Hogenes ontwikkelingsgericht leren. Itie van den Berg nam het leren vanuit een ondernemende houding en de talenten van het kind als vertrekpunt. Dit werd door haar verduidelijkt met het project De Mikado, waarbij leerlingen van basisscholen in de provincie Groningen in samenwerking met professionals een opera ontwikkelden en uitvoerden.

Vervolgens gingen de experts met elkaar in gesprek om te verkennen wat de raakvlakken tussen taalonderwijs en muziekonderwijs zijn en wat er gedaan kan worden om beide taalgebieden met elkaar te integreren en werden mogelijke vervolgstappen benoemd. Een uitgebreid verslag van het LKCA en Taalunie wordt binnenkort verwacht. Hierover zullen we je uiteraard op de hoogte houden.

Project De Mikado

Oproep:
Naar aanleiding van deze bijeenkomst horen we graag welke behoeftes er bij vakdocenten muziek leven ten aanzien van de integratie van taal en muziek en muziek met andere vak- en leergebieden. Laat het ons weten door een mail te sturen naar Reyer Ploeg of Benno Spieker, ook als je een good-practice hebt.