Stichting Cito vindt betrokkenheid van vakdocenten bij het toets- en examenproces belangrijk. Sinds lange tijd leveren vakdocenten een bijdrage aan het opstellen van het examenprogramma, het opstellen van de inhoud van de syllabus, de constructie van examenopgaven en het opstellen van het bijbehorende correctievoorschrift. Het betreft een groep vakdocenten, die via sollicitatieprocedures worden geselecteerd.

Stichting Cito onderzoekt de mogelijkheden om de betrokkenheid van vakdocenten bij het toets- en examenproces te vergroten. Onder andere in een project gericht op de betrokkenheid van vakdocenten bij de constructie van opgaven. Hiervoor wordt een pilot gestart waarbij vakdocenten eigen materiaal kunnen insturen. De pilot moet een indruk geven van de bereidheid van vakdocenten om materiaal in te sturen, de variëteit van het materiaal en de potentie van inzetbaarheid van dit materiaal in examens.

Bent u vakdocent muziek, wilt u een bijdrage leveren aan dit onderzoek én wilt u weten of en op welke punten u zichzelf kunt verbeteren in het construeren van opgaven? Stichting Cito biedt u nu de mogelijkheid één of enkele opgaven in te sturen.

Het materiaal moet bestaan uit: een opgavenboekje, een uitwerkbijlage, een beoordelingsmodel, een geluidsopname (bij vmbo eventueel ook video-opname) die rechtenvrij gebruikt kan worden en (in geval van klassieke muziek) een partituur van het werk. Uitgangspunten van de opgaven moeten het examenprogramma en de syllabus van respectievelijk vmbo, havo of vwo zijn. Ook moet de omvang (lengte en aantal scorepunten) van een opgavenblok vergelijkbaar zijn met dat van een opgavenblok in het huidige vmbo-, havo, en/of vwo-examen. De uitgangspunten dienen samen met het materiaal aangeleverd te worden.

De opgaven worden kritisch bekeken en voorzien van feedback en tips die u helpen uw materiaal te verbeteren. Het materiaal wordt gebruikt voor de pilot en niet openbaar gemaakt. Binnen de pilot zal het materiaal geanonimiseerd worden.

Het ontwikkelde materiaal (met uitgangspunten) kunt u toesturen naar

Cito
t.a.v. P. Schoenmakers
Postbus 1034
6801 MG Arnhem

of mailen aan Peter Schoenmakers.

De uiterste inzenddatum is 31 maart 2018. CITO hoopt op uw medewerking en zien uw reactie graag tegemoet.