Onderzoeksbureaus Sardes en Oberon doen in opdracht van het ministerie van OCW een monitoronderzoek naar de stand van zaken van het cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Zij vragen kunstdocenten om hiervoor een vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Desgewenst krijgen deelnemers ook een persoonlijke terugkoppeling. Docenten kunnen de vragenlijst invullen tot en met 12 april. De antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld.

Vragenlijst voor een docent in de bovenbouw
Vragenlijst voor een docent in de onderbouw