De Kunstenbond roept gemeenten op te investeren in cultuureducatie. De VLS onderschrijft dit.

Gemeentelijke subsidie is in Nederland wezenlijk voor binnenschoolse educatie zoals vakdocenten muziek in de klas. Ook de toegankelijkheid van buitenschools muziekonderwijs voor alle kinderen, en niet alleen degene met het geluk gefortuneerde ouders te hebben, staat en valt bij gemeentelijk beleid. De VLS constateert ook dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten. Waar in Amsterdam alle kinderen in het PO gratis les kunnen krijgen van een gekwalificeerde muziekdocent, is er op andere plekken vaak geen enkele extra ondersteuning.

We roepen leden en andere muziekdocenten op onderzoek te doen naar hun plaatselijke situatie en gemeenteraadsleden en wethouders te stimuleren hier verandering in te brengen.

Lees hier de oproep van de Kunstenbond.