Naar aanleiding van de oproep van het ministerie van OCW is in januari 2017 gestart met Operatie Regels Ruimen op vijf basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs. Zie meer over deze operatie in dit filmpje.

Deze trajecten brengen leraren, bestuurders en schoolleiders van de vijf scholen met elkaar in contact. Samen gaan zij in gesprek over een belangrijke veroorzaker van regeldruk: registraties in de uitvoeringsketen.

Met deze scholen uit alle hoeken van Nederland wordt uitgeplozen welke overbodige regels er op school leven. Goede gesprekken over het nut en de noodzaak van regels worden gevoerd en er wordt bewustzijn gecreëerd over wat werkelijk nodig is voor een effectieve schooladministratie en waar mogelijk regels kunnen worden opgeruimd.

Operatie regels ruimen