Bij de Onderwijscoöperatie staan de volgende vacatures nog open:

Ambassadeurs (360 uur per jaar, 7 vacatures waarvoor al 3 belangstellenden)

Gespreksleider Dialoogtafels (24 uur per jaar, 1 vacature)

Klankbordgroep Leraar24/NRO (10 uur per jaar, 2 vacatures)

Ambassadeur Peer Review (48 of 96 uur per jaar, 1 vacature)

Mocht een van de documenten hierboven een dode link opleveren, dan is de vacature inmiddels ingevuld.