De kunstvakverenigingen VLS, VONKC en BDD hebben een gezamenlijke brandbrief naar de Informateur gestuurd. Hij gaat over de kwaliteit van het kunstonderwijs op Nederlandse basisscholen.

Ondanks de inspanningen van de afgelopen tien jaar blijkt uit het Peilingsonderzoek van de Inspectie dat de kwaliteit ten opzichte van twintig jaar geleden niet verbeterd, maar eerder verslechterd is.

De kunstvakverenigingen doen in hun brief concrete voorstellen om die kwaliteit structureel te verbeteren en vragen de partijen hierover in het regeerakkoord afspraken te maken. Uiteraard hebben de kunstvakverenigingen toegezegd actief mee te werken.

Brandbrief aan de Informateur
Peilingsonderzoek Kunstzinnige Orientatie, 29 maart 2017