Op maandag 2 juni 2014 hebben CAO-partijen Kunstconnectie met de vakbonden FNV KIEM en de Ntb een principeakkoord bereikt over een CAO Kunsteducatie van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015. Het akkoord wordt momenteel opgesteld en zal vervolgens ter stemming worden voorgelegd aan de leden van Kunstconnectie. Wanneer de achterban instemt kan eind juni de CAO-tekst worden opgesteld.