Van het Friese Ferwert tot aan Venlo en van Almelo tot Den Haag. De ontwikkelscholen voor Curiculum.nu komen uit alle windstreken. Op 22 februari zijn alle 84 scholen geïnformeerd over hun deelname. Daarmee is de selectieprocedure afgerond en zijn alle deelnemers van Curriculum.nu bekend. In december werden de namen bekendgemaakt van leraren en schoolleiders die gaan meedoen in de ontwikkelteams voor de negen leergebieden.

Omdat het aantal aanmeldingen het benodigde aantal ontwikkelscholen overtrof, zijn er in januari en februari selectiegesprekken gevoerd. In de keuze is er net als bij de ontwikkelteams gekeken naar een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Nederlandse onderwijs. De selectiecommissies, met vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs, hebben o.a. gelet op de vertegenwoordiging van verschillende schoolsoorten, variëteit in ervaring met curriculumontwikkeling en variëteit in ligging van de scholen.

Lees meer…