Om de visie uit het advies van het Platform Onderwijs2032 te vertalen naar een concreet ontwerp, is een ontwerpteam samengesteld. Onder voorzitterschap van Geri Bonhof wordt het curriculumbouwwerk uitgewerkt.

Met het advies als basis is het doel om uiteindelijk te komen tot een helder kerncurriculum over wat alle leerlingen moeten leren, met daarin een balans tussen de hoofddoelen en ruimte voor verdieping en verbreding. De realisatie ervan vindt niet per vakgebied, onderwijssector of schoolsoort plaats, maar in samenhang. Lees meer…