De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de beeldvorming die ontstaat door de communicatiewijze van het ministerie van OCW over investeringen in de sector. Dit schrijven de bonden, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, CNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond, in een brief aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. De indruk ontstaat dat er vele miljarden in het onderwijs worden geïnvesteerd. Dat beeld is onjuist en leidt tot valse verwachtingen bij het onderwijspersoneel en de rest van de maatschappij.

Zo worden bedragen herhaald en dubbel geteld. Lees verder…