De LBBO, het Steunpunt Passend Onderwijs en de NVS-NVL hebben op 10 maart de conferentie ‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’ georganiseerd.

De drie organisatie hebben het initiatief genomen voor het uitbrengen van een online magazine.

Het magazine bevat een korte terugblik op de conferentie. Daarnaast komen de bestuurders aan het woord over hun visie op passend onderwijs en bevat het magazine interviews met de bevlogen gastsprekers.

Klik hier voor het online magazine.