Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om tijdelijk lessen te geven. Volgens het COA zijn er half maart ruim 4400 vluchtelingenkinderen in de basisschoolleeftijd. Naar verwachting zijn er minstens 300 extra leerkrachten nodig om hen onderwijs te geven. De lerarenpool vluchtelingenklas is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het arbeidsmarktfonds voor werkgevers en werknemers in het primair onderwijs. Lees meer…

Lerarenpool Vluchtelingenklas