Afgelopen januari is een advies aan staatssecretaris Dekker uitgebracht over het onderwijscurriculum. Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. Jij als leraar weet het beste hoe het onderwijscurriculum eruit moet zien. Daarvoor organiseert de Onderwijscoöperatie de Verdiepingsfase en horen we daarin graag van jou!

Online discussieavond
Voor de zomer stond de reactie van leraren het advies van de commissie Schnabel in onze online dialoog centraal, nu gaat het om de vraag wat leraren nodig hebben om zelf aan de slag te gaan met curriculumontwikkeling. De volgende online discussie vindt plaats op maandag 26 september 2016 van 20.00 tot 21.00 uur. Doe ook mee! Aanmelden is nog mogelijk!

Dialoog op scholen
De Onderwijscoöperatie geeft alle leraren in het po en vo de kans mee te praten. Daarom roepen we jou op om op 4, 5 of 6 oktober met je team en je collega’s over het curriculum in gesprek te gaan. Regel met jouw werkgever dat dat ook bij jou op school kan. De uitkomsten geef je aan het eind van het gesprek door via de site van de Onderwijscoöperatie. Het formulier dat we hiervoor gebruiken is vanaf 3 oktober beschikbaar. Laat je weten dat ook op jouw school een dialoogbijeenkomst gehouden zal worden?

Meer informatie en aanmelden online dialoog

Meer informatie dialoog op je school organiseren w.o. gesprekshandleiding