Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Schoolleiders hadden in 2016 juist een relatief hoog gemiddeld uurloon ten opzichte van de marktsector – in tegenstelling tot de drie voorafgaande jaren. Dat blijkt uit onderzoek naar de loonverschillen tussen leraren in het voortgezet onderwijs ten opzichte van de marktsector dat de sociale partners voortgezet onderwijs namens Voion hebben laten uitvoeren.

Lees meer…