Vorig jaar was er sprake van omkering van de eerste en tweede correctie. De staatssecretaris van OCW heeft toen besloten om de omdraaiing van de volgorde met een jaar uit te stellen. Dit was na ondertekening van een verklaring met de FvOv, CNV onderwijs, AOb en de VO-Raad voor een volledige uitvoering van de correctie in 2016. Dit jaar vindt opnieuw een onderzoek plaats naar de correctie, zoals in 2012 ook het geval was. Vanaf 24 mei is een enquête uitgezet onder docenten van 12 vakken van de verschillende onderwijssoorten.

Het onderzoek beslaat de examens van de volgende vakken:

  • vwo: Nederlands, biologie, aardrijkskunde en muziek;
  • havo: Duits, scheikunde, geschiedenis en tehatex;
  • vmbo gl en tl: Engels, wiskunde, economie en beeldende vakken.

Uit het onderzoek moet blijken hoe de correctie wordt uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat voldoende docenten hun eigen ervaring delen door deel te nemen aan het onderzoek.

De VO-Raad, FvOV, CNV onderwijs en AOb hebben een gezamenlijk digitaal meldpunt correctie centraal examen geopend. Docenten kunnen hier terecht met vragen over de correctie, kunnen goede voorbeelden met elkaar delen en kunnen melding maken van problemen waar ze tegen aan lopen. De partijen hebben ook een adviestabel opsturen examenwerk opgesteld die door scholen en docenten gebruikt kan worden bij de planning van het nakijkwerk.