Onderwijstijd VO: wie het nog snapt mag het zeggen!!
Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer zich uitgesproken over de Wet Onderwijstijd en vakanties. Met een nipte meerderheid van 35 stemmen voor en 33 stemmen tegen werd de omstreden wet aanvaard. Alhoewel er veel kritiek op de wet was vanuit de Kamer durfden de dames en heren politici kennelijk niet door te bijten in de richting van de demissionaire minister. Als laatste hielp de aanvankelijk kritische VVD-fractie de wet alsnog aan een meerderheid.

Het gehele veld had zich al vele malen uitgesproken tegen deze wet. De nieuwe wet gaat in op augustus 2013. De 1040 uur onderwijstijd en de inkorting van de zomervakantie gelden dus nog niet voor het komende schooljaar.

Vakantie
Op zijn vroegst kunnen de leraren van minder vakantiedagen iets gaan merken in het schooljaar 2013-2014. Kunnen, omdat nog maar te bezien is of een nieuwe minister zich achter deze wet zal scharen. Daarnaast zijn de cao-partijen in de huidige cao met de VO-raad overeengekomen dat de in eerder wetsvoorstel genoemde 5 roostervrije dagen voor leerlingen ook vrije dagen voor de leraren zijn. Dit was vanuit de gedachte dat het niet aan de minister is om zich met onze arbeidsvoorwaarden te bemoeien, dat is immers het terrein van de bonden en de VO-raad.

Omdat de demissionaire minister meermaals heeft verkondigd dat zij niet ingrijpt in onze arbeidsvoorwaarden zullen we de VO-raad aan deze eerdere afspraak herinneren! Het zou toch van de gekke zijn dat daar waar het personeel in het VO jarenlang op de nullijn wordt gehouden het ook nog eens vakantie in moet leveren om een niet bestaand probleem op te lossen!

Onderwijstijd
In de afgelopen jaren is gebleken dat het overgrote deel van de scholen in staat is gebleken om de onderwijstijd van 1000 klokuren te realiseren. Een reële norm die bekostigd wordt en positief afsteekt ten opzichte van de ons omringende landen. Overigens biedt meer onderwijstijd niet direct ook een hogere opbrengst van het onderwijs; een aantal van de best presterende scholen in Nederland gaf zelfs minder dan 1000 klokuren les! Een nieuwe norm van 1040 klokuren in de eerste twee leerjaren zal weinig positiefs bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daar zou het de politiek toch uiteindelijk om te doen moeten zijn!

FvOv-Voorzitter Jilles Veenstra:

‘De strijd is zeker nog niet gestreden en als FvOv zullen we samen met de andere bonden trachten dit onheil alsnog af te wenden! Na de verkiezingen geldt wat ons betreft: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor nu wens ik iedereen alvast een welverdiende vakantie toe!’