De FvOv-verenigingen roepen de leden op om op 30 en 31 januari a.s. het werk neer te leggen. De leden ontvangen via hun eigen vereniging een formele stakingsoproep.

Het doel van deze staking is om onze eisen voor structurele investeringen te onderstrepen, de grote problemen in het onderwijs vragen hierom! Er wordt op dit moment met de andere bonden een invulling gegeven aan de dagen en zo gauw daar concrete informatie over te geven is, zullen we die delen.

Hierbij alvast en paar mogelijkheden. Je bent als werknemer vrij om deze dagen zo in te vullen als je dat zelf zou willen doen. Je kunt bij voorbeeld iets met je collega’s/school of bestuur organiseren en daarbij nadenken over de toekomstige invulling van het onderwijs. Daarnaast kun je meelopen met een van de zes protestmarsen die worden georganiseerd (informatie over plaats en datum volgt).