Na het handjeklap in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel met betrekking tot de onderwijstijd (1040 uur) en de vakantie binnenkort in de Eerste Kamer behandeld worden. Een eerste actie van Laks is door de VLS en de andere bonden binnen de Federatie Onderwijsbonden ondersteund. LIA heeft direct na de kerstvakantie een staking uitgeroepen en de AOb op 26 januari.
Gisteren (19 januari) heeft CNV-Onderwijs alsnog aangegeven haar leden op te roepen om ook te gaan staken op 26 januari a.s.

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties, waar de VLS onderdeel van uitmaakt, heeft naar aanleiding van dit bericht haar verenigingen gevraagd of dit ook voor de FvOv een oproep tot staking betekent.

De meerderheid van de vakverenigingen blijft tegen een oproep tot staking op dit moment; de FvOv is en blijft van mening dat staking op dit moment een te vergaand middel is. Andere gezamenlijke acties zoals opiniestukken, manifestaties, aanbieden petities, met alle betrokken organisaties (AOb, CNV-O, VO- raad, Laks, ouderverenigingen) zijn nog niet uitgeput en het is de vraag hoeveel effect een staking op dit moment heeft. We krijgen immers nog de ‘echte’ CAO- onderhandelingen over vakantie, salaris en andere arbeidsvoorwaarden.
Het bestuur van de VLS ondersteunt het standpunt van de FvOv om onderwerpen daar te beleggen waar ze horen, ook wanneer grootschalig uiting geven aan je ongenoegen aanlokkelijk is. Er is veel aan de hand in het onderwijs op dit moment waar we ons zorgen over maken en waar we, binnen de FvOv, proberen onze reactie op te geven.
Uiteraard staat het elk lid vrij individueel wél aan de staking mee te doen.