De Stichting van het Onderwijs, waarin de sociale partners -van basisschool tot universiteit- in de onderwijssector zijn verenigd, waaronder de FvOv, pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf twee jaar en onderwijs op maat dwars door onderwijssoorten heen. Daarvoor zijn sectoroverstijgende maatregelen en extra investeringen nodig, van basisschool tot universiteit. Alleen dan krijgen kinderen, leerlingen, studenten, schooluitvallers en werkenden gelijke kansen. Bovendien heeft Nederland alle talenten hard nodig.

Versnippering in beleid, maatregelen die elkaar tegenwerken en te weinig investeringen in onderwijs en onderwijspersoneel staan gelijke kansen nu in de weg. De Stichting werkte haar visie op een toekomstbestendig onderwijs uit in een Zes-puntenplan. Dit plan stond centraal tijdens een debat met onderwijswoordvoerders op 6 februari in Nieuwspoort, Den Haag.

Lees meer…