Studenten die na hun universitaire studie nog een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen halen in een tekortvak kunnen met ingang van dit schooljaar een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren aantrekken voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

De komende jaren wil de sector voortgezet onderwijs (vo) de kwaliteit van het onderwijzend personeel verder verhogen en tekorten verminderen. De verwachting is dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in de exacte vakken en de meeste talen, de komende twee à drie jaar nog groeit. Voor deze vakken blijft het belangrijk dat er meer leraren worden opgeleid. Lees meer…