De discussie en uitwisseling van ervaringen en zorgen rondom het lopende proces van Curriculum.nu was levendig en leerzaam. ‘Goed dat de Onderwijskamer gehouden wordt, we komen graag de volgende keer weer!’.

Aanmeldingsperiode
Het valt op dat er heel weinig over gesproken wordt op de scholen van de aanwezigen. Het leeft niet, het is regelmatig zelfs onbekend. Daarover is wel zorg, zouden ‘gewone’ scholen zich aanmelden en ook zorg over ruimte binnen de scholen voor leraren om mee te doen, het schooljaar is immers al volgepland en lesuitval wil men voorkomen.
Positief zaken die waarschijnlijk helpen bij de werving: er is geld voor vervanging beschikbaar, Curriculum.nu doet aan pr via eigen media en advertenties in Trouw en Volkskrant, VO-raad en PO Raad roepen de scholen op, en de vakverenigingen besteden er flink aandacht aan om hun leden te betrekken.

Lees meer…