Wat is de betekenis van artikel 23 in onze tijd? Wat houdt de vrijheid van onderwijs in en waar leidt die vrijheid toe? Hoe verhoudt die vrijheid zich tot de zorg van de overheid voor het onderwijs? Over wiens vrijheid gaat het eigenlijk? De Onderwijsraad nodigt docenten uit mee te praten op maandag 9 december in Culemborg.

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben en dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. De Onderwijsraad verkent op dit moment welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft of zou moeten hebben in deze tijd. Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal spanningen en dilemma’s in het onderwijs, zoals segregatie en tekortschietende kwaliteit bij sommige scholen? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan?

De verkenning van de raad verschijnt in het voorjaar van 2020. Ter voorbereiding van die verkenning gaat de Onderwijsraad graag met docenten in gesprek.

De Onderwijsdialoog vindt plaats op maandag 9 december, 16:00-19:00 met aansluitend een lichte maaltijd.

Bekijk hier de uitnodiging Onderwijsdialoog over vrijheid van onderwijs van de Onderwijsraad.