In 2011 hebben de vijf belangrijkste onderwijsorganisaties FvOv (waaronder de VLS valt), AOb, BON, CNV Onderwijs en pVVVO het initiatief genomen tot de oprichting van de Onderwijscoöperatie. De organisatie representeert 200.000 leraren en heeft drie speerpunten:

  • Bekwaamheid
    De Onderwijscoöperatie helpt om kaders te stellen en normen te ontwikkelen. Deze moeten de kwaliteit van het vak waarborgen. Het beroepsregister voor leraren hoort hier ook bij.
  • Professionele ruimte
    De Onderwijscoöperatie wil eraan bijdragen dat leraren de ruimte krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om uw expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit.
  • Status en imago
    Goede leraren die ruimte krijgen om hun vak professioneel uit te oefenen, vormen het fundament van een goed imago. Maar er is meer voor nodig om dat imago uit te dragen. De Onderwijscoöperatie stimuleert activiteiten die bijdragen aan een beter imago en een betere status van de beroepsgroep.

Activiteiten die de VLS organiseert worden ingediend bij het beroepsregister voor leraren zodat deelnemers deze hierin kunnen opvoeren.

registerleraar.nl