De Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister.

De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. Een register van leraren zelf, waarin alleen bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf over de bekwaamheidseisen gaat, de criteria voor herregistratie bepaalt, een professionele standaard opstelt en inhoudelijk bij de opleidingen tot leraar is betrokken. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten. Joost Kentson (voorzitter Onderwijscoöperatie) ziet het advies als een belangrijke stap om tot een goede wettelijke verankering van het lerarenregister te komen: Lees meer…