De gezamenlijke onderwijsvakbonden roepen leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo op om 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op het passend onderwijs. Die maatregel is zeer nadelig voor de kwaliteit van ons onderwijs en heeft massaontslag, hogere werkdruk voor het achterblijvend personeel en minder tijd voor elke individuele leerling tot gevolg. Het onderwijs doet een ultiem beroep op de Tweede Kamer om af te zien van deze desastreuze maatregel en duizenden mensen voor het onderwijs te behouden. De locatie van de staking volgt nog.

De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Abvakabo FNV, FvOv en de Algemene Vereniging Schoolleiders zijn eensgezind over het doel van de actie. Alle zijn zij overtuigd van het nut om zorgleerlingen zoveel mogelijk op te vangen in het reguliere onderwijs, maar voorzien grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit als de invoering van passend onderwijs gepaard moet gaan met 300 miljoen euro aan bezuinigingen. Daardoor komen kinderen in grotere klassen terecht en kunnen leerlingen die kunnen meekomen mits ze extra aandacht krijgen vaak alleen een beroep doen op de leraar voor de klas. Die komt daardoor in een spagaat: hij zal er alles aan doen om iedereen te helpen, maar meer tijd voor een zorgleerling betekent minder tijd voor de anderen.

Bezuinigen op passend onderwijs betekent dus bezuinigen op de kwaliteit van ons onderwijs. In een land dat terecht hoge eisen stelt aan onderwijs kan zo’n conclusie alleen maar leiden tot voortschrijdend inzicht: de bezuiniging moet van tafel. Bovendien wijzen de vakbonden het vorige maand gelanceerde excuus dat de bezuiniging omwille van de economische situatie moet worden doorgevoerd resoluut van de hand: sinds het aantreden van het kabinet-Rutte heeft het onderwijs er steeds op gewezen dat er alternatieven zijn voor bezuinigingen op het passend onderwijs.

Werkgeversorganisaties worden de komende weken op de hoogte gebracht via aanzeggingsbrieven. De vakbonden treden daarnaast in overleg met andere belangenorganisaties die (indirect) te maken krijgen met de gevolgen van de bezuinigingen. Politieke partijen krijgen de mogelijkheid om als toehoorder aanwezig te zijn op de manifestatie.