Het Onderwijs-OMT stelt zich als doel om op basis van de stand van de wetenschappelijke kennis een zo goed mogelijk advies aan het onderwijs te geven. Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over effectieve aanpakken in het onderwijs. Het Onderwijs-OMT richt zich primair op adviezen omtrent het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen als gevolg van Covid-19 tegen te gaan. Achterliggend doel is te adviseren over effectieve aanpakken voor duurzame onderwijsverbetering.

Het OMT stelt adviezen op voor de Nederlandse onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. De adviezen zijn beknopt en gebaseerd op bestaand onderzoek. Ze worden opgesteld door leden van het Onderwijs-OMT, aangevuld met wetenschappelijke experts op een specifiek thema.

Klik hier voor de adviezen van het OMT Onderwijs.