‘Onderwijs aan het werk – 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen. Christianne Mattijsen, directeur Directie Voortgezet Onderwijs (OCW) heeft de publicatie op 1 juni in ontvangst genomen op het gelijknamige congres van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University. ‘Alle facetten van het werken in het onderwijs zitten erin. Integraliteit is belangrijk.’

Lees meer…