In de afgelopen weken heeft er druk overleg plaatsgevonden tussen de Onderwijscoöperatie (OC) en de staatssecretaris van OCW Sander Dekker. Onderwerp van gesprek was het vervolg op het advies van het platform Onderwijs2032. De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, hebben aangegeven dat ze in de komende tijd met leraren in het veld het gesprek aan willen gaan over:

  • de richting die in het advies wordt gegeven ten aanzien van het curriculum
  • en hoe de beroepsgroep invulling en uitvoering kan en wil geven aan een nieuw curriculum.
  • Met de staatssecretaris is afgesproken dat de OC de ruimte krijgt om invulling te geven aan de Verdiepingsfase.

Afgesproken is dat de OC ernaar zal streven om op 1 november 2016 met een advies te komen op basis van de vele bijeenkomsten die in de komende maanden zullen worden georganiseerd door de lidorganisaties afzonderlijk en de OC. Met deze opbrengst hopen we meer leraren bij de vernieuwing van het curriculum te betrekken en zodoende te zorgen voor een breed draagvlak.

Als FvOv denken we dat het een goede zaak is dat het advies van het platform Onderwijs2032 in eigen kring uitputtend kan worden besproken. We hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen verwelkomen, u hoort in de komende tijd van ons!

Brief staatssecretaris Dekker aan Tweede Kamer
Bericht met brief OC van 22 april jl.