Vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen. Premier Rutte was naast minister Koolmees aangeschoven en er werd in de nacht van donderdag op vrijdag ‘tot het gaatje’ onderhandeld. Tot op heden zonder resultaat, maar deze week wordt verder gepraat.

Het speelveld is verbreed door naast het pensioenakkoord nevendossiers te benoemen. Deze nevendossiers zijn afkomstig van de vakbondszijde, waaronder de CMHF, en zijn pensioenopbouw van zzp-ers, de stijging van de AOW-leeftijd en de boete op vroegpensioenregelingen (rvu-boete).
De discussie over het nieuwe pensioencontract is relatief uitgekristalliseerd, hetgeen echter niet wil zeggen dat men hier al uit is. Voor de CMHF zijn het uitblijven van een heldere uitspraak over de rekenrente en de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek pijnpunten.

Er wordt nog steeds gesleuteld aan de teksten van de zgn. ‘witte’ versie van het SER-advies. Pas als de teksten klaar zijn kan er sprake zijn van een ‘groene’ versie, die openbaar is. De nevendossiers zijn veel politieker van aard en daardoor lastiger in SER-verband op te lossen. Hier moet de politiek leveren. Ondanks dat er zaken zijn gelekt naar de pers is nog allerminst vastgelegd hoe deze zaken er uit zullen zien. Het is een publiek geheim dat de oppositiepartijen zich eveneens met het proces bemoeien om het draagvlak zo breed mogelijk te laten zijn.

De CMHF verwacht verwacht dat er deze week meer naar buiten komt over het pensioenakkoord in combinatie met de nevendossiers.

Pensioenmiddag
De CMHF nodigt de leden van de aangesloten (FvOv) verenigingen, uit op woensdagmiddag 12 december vanaf 14.00 uur voor een Pensioenmiddag. Deze Pensioenmiddag wordt gehouden bij de CMHF, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag.
Vertegenwoordigers van de CMHF praten u bij over de laatste stand van zaken rondom het pensioen(akkoord).
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via centrale@cmhf.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Pensioenmiddag’, uw naam en uw FvOv-vereniging.