Op 20 december 2017 hebben de bonden en VO-raad na de schorsing van het cao-overleg in november het overleg hervat. De bonden hebben aangegeven dat het van groot belang is, dat naast een substantiële loonsverhoging, de werkdruk wordt aangepakt.

Over de aanpak van de werkdruk verschillen partijen van mening. De bonden willen hiervoor concrete individuele kaders vastleggen in de cao. De VO-raad wenst geen concreet afdwingbare afspraken te maken behalve dat de eventueel beschikbare middelen beschikbaar komen voor het team/sectie/de school. Doel van de bonden is om een eerste betekenisvolle stap te zetten zodat personeel daadwerkelijk op de scholen ervaart dat de werkdruk verlaagd wordt.

Daarnaast is gesproken over loon. Ook hierover is nog geen akkoord in zicht.

De VO-raad en bonden hervatten in januari het overleg.