Sinds september 2017 zijn de bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad in gesprek over een nieuwe cao vo. Inzet van de bonden is een aanpak van de werkdruk en een fatsoenlijke loonsverhoging. Deze gesprekken verlopen, mede door het uitblijven van investeringen door het kabinet, erg moeizaam.

Op 23 januari hebben de bonden en de VO-raad na de schorsing van het cao-overleg in december opnieuw met elkaar gesproken. Ondanks de vele gesprekken die al hebben plaatsgevonden liggen de standpunten van de bonden en de vo-raad nog ver uiteen.

De bonden hebben aangegeven hun achterban te gaan raadplegen en op 20 februari 2018 nog een ultieme poging te willen wagen er uit te komen.